Eksperci

image

Susan E. Carlson

PhD
Profesor ds. Żywienia (Midwest Dairy Council) na wydziale Dietetyki, Żywienia i Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Kansas oraz profesor kliniczny położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie Missouri-Kansas City. Obszar jej zainteresowań obejmuje badania dotyczące odżywczej roli DHA w okresie ciąży i rozwoju noworodka. W 2012 roku prof. Susan Carlson została honorowym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego za badania nad DHA i rozwojem człowieka. Założycielka Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kwasami Tłuszczowymi i Lipidami (ISSFAL). Prof. Susan Carlson była również organizatorem dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących wpływu LCPUFA na zdrowie matki i noworodka.

image

Marc Danzon 

MD
Dyrektor Regionalny światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę w latach 2000 - 2010. Lekarz medycyny specjalizujący się w zdrowiu publicznym, psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej. Jest autorem wielu artykułów związanych ze zdrowiem na poziomie narodowym i międzynarodowym, między innymi w Krajowej Federacji Francuskich Ubezpieczeń Wzajemnych (FNMF) oraz Francuskiej Komisji ds. Edukacji Zdrowotnej.

image

Paweł Grzesiowski

dr n. med.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra, immunolog. Obecnie kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. Jest również wykładowcą akademickim, autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych oraz występuje jako ekspert w wielu programach telewizyjnych. Założyciel i prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Pełni również funkcję eksperta zewnętrznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Europejskiej Agencji Leków (EMA). Członek Rady Naukowej wielu czasopism, a także członek organizacji pozarządowych m. in. Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii i Chorób ZakaŸnych, The Society for Healthcare Epidemiology of America – SHEA i innych.

image

Berthold Koletzko

MD, PhD
Profesor Pediatrii, Kierownik Oddziału Medycyny Metabolicznej i Żywieniowej Hauner Children’s Hospital oraz Profesor Uniwersytetu Medycznego w Monachium. W swoich badaniach prof. Koletzko skupia się na metabolizmie i odżywianiu w wieku szkolnym, w okresie ciąży oraz laktacji, a także na chorobach metabolicznych i żywieniu klinicznym. Jest współautorem ponad 750 publikacji naukowych oraz laureatem wielu nagród. Koordynator Programu "Collaborative Research Program" oraz redaktor naczelny Annals of Nutrition and Metabolism. Prof. Koletzko jest również przewodniczącym Komitetu Żywienia Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz przewodniczącym Child Health Foundation.

image

Carlos Lifschitz

MD
Konsultant na Oddziale Pediatrycznej Gastroenterologii w Italiano Hospital w Buenos Aires (Argentyna), a także były profesor Baylor College of Medicine. Pediatra i gastroenterolog dziecięcy z ponad 40-letnim stażem oraz autor ponad 60 prac naukowych. Głównymi kierunkami jego działalności naukowej są problemy żywieniowe dzieci oraz nietolerancje pokarmowe. Recenzent wielu czasopism naukowych, między innymi: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Journal of Pediatrics, Pediatrics oraz Pediatric Research.

image

Marcin Matczak

dr hab.
Radca Prawny, szef Praktyki Prawa Farmaceutycznego. Jest ekspertem w zakresie prawa żywnościowego, w tym suplementów diety i kosmetyków, a także w zakresie wyrobów medycznych i produktów biotechnologicznych. Doradza przedsiębiorcom z sektora farmaceutycznego i FMCG. Redaktor naczelny Life Sciences Law Blog. Autor licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją oraz innych publikacji w czasopismach. Członek Research Associate Fellow w Centre for Socio-Legal Studies Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie pracuje w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

image

Maciej Niewada

dr n med.
Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Medycznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista neurolog i farmakolog kliniczny, a także magister ekonomii. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

image

Olutoyin A. Olutoye

MD, PhD
Dyrektor Fetal Anesthesia Service, profesor Texas Children’s Hospital w Houston, pediatra i anestezjolog w Baylor College of Medicine. Obszar zainteresowań Dr. Olutoye obejmuje oddziaływanie leków na płód w czasie operacji matczyno-płodowych oraz wpływ otyłości dziecięcej na skuteczność leków anestezjologicznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz członkiem Society for Pediatric Anesthesia, American Academy of Pediatrics, a także International Fetal Medicine and Surgery Society.

image

Oluyinka O. Olutoye

M.B.Ch.B., PhD
Profesor chirurgii, pediatrii, położnictwa i ginekologii w Baylor College of Medicine oraz dyrektor Children’s Fetal Center w Texas Children's Hospital w Houston. Dr Olutoye ma szerokie doświadczenie kliniczne w wykonywaniu zabiegów neonatologicznych i płodowych zabiegów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonej przepukliny przeponowej i zespołów ran. Dr Olutoye uczestniczył w misjach medycznych w Rosji, Gwatemali, Haiti i Liberii. Jest członkiem American College of Surgeons, American Academy of Pediatrics i West African College of Surgeons.

image

Tomasz Paszkowski

prof. dr hab. n. med.
Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Doktorat w roku 1986, habilitacja w roku 1997, tytuł profesora w roku 2003. Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast oraz w Harvard Medical School w Bostonie. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował/recenzował prace w kilkunastu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych kongresów/sympozjów. Przez 2 kadencje był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i PTMA.

image

Piotr Socha

prof. dr hab. n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra i gastroenterolog. Obecnie piastuje funkcję kierownika Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP-CZD. Doświadczenie zdobywał w IP-CZD oraz na licznych stażach zagranicznych. Zdobywca wielu nagród naukowych. Głównymi kierunkami jego działalności są: cholestaza, nieswoiste stany zapalne jelit, alergie pokarmowe i inne choroby przewodu pokarmowego i wątroby u dzieci. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i członek zarządów innych Towarzystw Naukowych. Kierownik wielu projektów realizowanych przez Unię Europejską, m. in. Childhood Obesity: Early Programming by Infant Nutrition (CHOP), The European Wilson’s Disease Clinical Database (EUROWILSON), Effect of diet on the mental performance of children (NUTRIMENTHE) i innych.

image

Hanna Szajewska

prof. dr hab. n. med.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie pediatrii. Najważniejsze kierunki działalności naukowej to: probiotyki i prebiotyki, żywienie niemowląt, alergia na pokarm, celiakia, ostra i przewlekła biegunka. Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence based medicine). Od paŸdziernika 2006 roku kierownik Kliniki Pediatrii WUM. Koordynator lub uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych, w tym projektów Unii Europejskiej (CDEUSSA, PREVENTCD, NUTRIMENTHE, Early Nutrition). Członek European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN); w latach 2006-2011 sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN; w latach 2009-2012 - Sekretarz Generalny ESPGHAN (2009-2012). Przewodnicząca Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (od 2012). Członek zespołu redakcyjnego Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. Współautorka ponad 200 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym.

 

image

Lesław Szydłowski

prof. dr hab. n med.
Profesor kardiologii dziecięcej, pediatra, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, doktor habilitowany Kliniki Kardiologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 roku Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną układu krążenia oraz leczeniem chorób i wad wrodzonych serca u dzieci, arytmiami serca, problematyką omdleń. Ekspert Zespołu d.s. rzadkich chorób kardiologicznych powołanego przy Instytucie Kardiologii CMUJ (grupa młodocianych-GUCH). Szkolenia odbył w Boston Children's Hospital, Children's Hospital of Philadelphia, Duke University Medical Center w Durham, Royal Brompton Hospital w Londynie oraz w Clinique de Genolier w Szwajcarii. Autor i współautor ponad 170 prac naukowych. Konsultant województwa podkarpackiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.