Jak korzystać z siatek centylowych i jakie wybrać?

Jak korzystać z siatek centylowych i jakie wybrać? Mieczysław Litwin Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa   Posługiwanie się terminem „norma” ma podstawowe znaczenie w medycynie. Pojęcie normy zakłada, że wartości mniejsze lub większe od zakresu uznanego za prawidłowy są nieprawidłowe i wiążą się z istotnymi konsekwencjami klinicznymi. W pediatrii posługiwanie się normą musi uwzględniać zmienność ocenianego parametru związaną z wiekiem i płcią. W przygotowaniu normy znaczenie mają: reprezentatywność badanej próby, sposób doboru badanych oraz warunki włączenia do badania. Parametry antropometryczne cechują się szczególną zależnością od czynnika etnicznego, statusu socjoekonomicznego, uwarunkowań kulturowych i klimatyczno-geograficznych. Dlatego pomimo prób stworzenia tak zwanej normy uniwersalnej, jej praktyczne zastosowanie wymaga dodatkowej interpretacji i odniesienia do norm lokalnych.

Aktualne wytyczne postępowania w zapaleniu oskrzelików u dzieci wg AAP

Aktualne wytyczne postępowania w zapaleniu oskrzelików u dzieci wg AAP Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny W 2014 r. Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) opublikowała aktualizację wytycznych z 2006 r. dotyczących rozpoznawania i leczenia zapalenia oskrzelików u dzieci oraz zapobiegania tej chorobie. Według zaleceń AAP rozpoznanie zapalenia oskrzelików powinno być postawione na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego. Typowy przebieg kliniczny to: początkowo objawy infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych, do których następnie dołącza się kaszel, katar, przyspieszony oddech, świsty, trzeszczenia, objawy wzmożonego wysiłku oddechowego w postaci chrząkania czy uruchomienia dodatkowych mięśni oddechowych występujące u dzieci do 2 roku życia

Zaloguj sie

Jak zapobiegać nawracającym zakażeniom górnych dróg oddechowych i ucha?

Jak zapobiegać nawracającym zakażeniom górnych dróg oddechowych i ucha? Grażyna Mielnik-Niedzielska Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Czynniki anatomiczne oraz niedojrzałość układu immunologicznego dziecka warunkują częste zapalenie górnych dróg oddechowych i uszu. Infekcja wirusowa uszkadza pierwszą linię obrony organizmu, jaką jest aparat śluzowo-rzęskowy, i zwykle poprzedza infekcję bakteryjną. Za nawrotowość zapaleń odpowiedzialne są również duża kolonizacja bakterii patogennych w obrębie migdałka gardłowego oraz organizowanie się bakterii w formie biofilmu w jamie nosowo-gardłowej.

Zaloguj sie

Niedobory żywieniowe w alergii na pokarmy

Niedobory żywieniowe w alergii na pokarmy Hanna Szajewska  Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny  Jedynym skutecznym leczeniem alergii na pokarmy jest dieta eliminacyjna. Jednak niekontrolowane stosowanie diet może spowodować niekorzystne konsekwencje zdrowotne. Ich zakres zależy od schorzenia podstawowego oraz stosowanej diety eliminacyjnej i sposobu jej realizacji. U dzieci najczęściej występuje alergia na białka mleka krowiego, wymagająca stosowania wyłącznie diety bezmlecznej. W przypadku dodatkowej alergii innej niż na białka mleka krowiego lub przy współwystępowaniu chorób atopowych (np. atopowego zapalenia skóry, astmy, chorób zapalnych jelit lub chorób przewlekłych) ryzyko wystąpienia niedoborów jest zdecydowanie większe ze względu na konieczność wyeliminowania z diety większej liczby pokarmów. Jeżeli niemowlę/małe dziecko spożywa odpowiednią dla wieku objętość preparatu mlekozastępczego przeznaczonego dla swojej grupy wiekowej, w zasadzie nie ma ryzyka wystąpienia niedoborów żywieniowych. Jeżeli spożycie jest mniejsze niż zalecane lub w odpowiednim wieku nie mogły zostać wprowadzone pokarmy uzupełniające, niedobory takie są prawdopodobne. W związku z tym towarzystwa naukowe i grupy ekspertów zalecają monitorowanie stanu odżywienia oraz poradnictwo żywieniowe u dzieci z alergią na pokarmy.

Konferencja „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” - podsumowanie.

Kolejna edycja Konferencji „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” za nami. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność współorganizować i wesprzeć finansowo Międzynarodową Konferencję Medyczną „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”. Wystąpienia zgromadzonych na konferencji ekspertów z Polski, Holandii, Francji i Stanów Zjednoczonych podejmowały m.in. zagadnienia konsekwencji wcześniactwa czy roli suplementacji składników odżywczych w przebiegu ciąży i profilaktyce zdrowia dziecka.