Zaloguj sie

Konferencja „STANDARDY MEDYCZNE W PRAKTYCE NEONATOLOGICZNEJ I PEDIATRYCZNEJ”

W dniach 21-22 marca 2014 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się już po raz drugi konferencja naukowo-dydaktyczna „Standardy Medyczne w Praktyce Neonatologicznej i Pediatrycznej” i w jednym miejscu skupiła ekspertów naukowych i specjalistów medycznych. Tematem przewodnim wydarzenia były nowe standardy i zalecenia z dziedziny neonatologii i pediatrii. Do udziału w poszczególnych sesjach zostali zaproszeni eksperci reprezentujący różne dyscypliny medyczne. Szczególny nacisk położono nie tylko na postępy w zakresie wprowadzania nowych wytycznych, ale także na praktyczne wykorzystanie dotychczasowej wiedzy.

Zaloguj sie

Informacja o konferencji „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości”

II edycja konferencji naukowej pt. "Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości" odbyła się 4 października br. w hotelu Marriott w Warszawie. W spotkaniu wzięło ponad tysiąc przedstawicieli środowisk medycznych, w tym czołowe autorytety naukowe z Polski i zagranicy. Uczestnicy konferencji szeroko omówili temat profilaktyki zdrowotnej i porodów wcześniaczych jako jednego z najważniejszych problemów współczesnej medycyny. W czasie licznych wykładów przedstawiono wyniki najnowszych badań oraz zalecenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Konferencja była doskonałą okazją do wyciągnięcia wspólnych wniosków dotyczących konsekwencji przedwczesnego porodu nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także ekonomicznym.