Kontakt

Medycyna Przyszłości

Regulamin serwisu MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Polityka Prywatności ujęta w Regulaminie serwisu "Medycyna Przyszłości", jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Klientów Media-Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas korzystania z portalu www.medycynaprzyszlosci.com

Administratorem danych osobowych jest Media-Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Ustrzycka 6, 02-141, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000128502, NIP: 526-23-68-123, REGON: 016077504 (dalej: "Spółka").

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Zapoznaj się z pełną treścią REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU "Medycyna Przyszłości".

 

Biuro Organizacyjne:

Media Press Sp. z o.o.
Standardy Medyczne

ul. Powstańców Śląskich 26a
01-381 Warszawa

Tel: +48 487 12 80

E-mail: medycynaprzyszlosci@standardy.pl